DNF小熊辅助(顶级驱动打造)

                        image.png

W10系统需要关闭杀毒跟防火墙 


右键解压到桌面,右键管理员运行。


打开登录器 点注册|充值 卡密复制到对应的一栏 自己设置账号、密码、安全码

需要什么功能勾选上就好